Smashcourtbanen in de winter

19 december 2022

Gebruik van de smashcourtbanen bij winterse omstandigheden
 
Het is goed om iedereen te informeren over het gebruik onze smashcourt banen in deze winter periode. 
In z’n algemeenheid kan worden gesteld, dat er op onze banen gespeeld mag worden, behalve bij ijzel, dooi en sneeuw. In alle situaties zal moeten worden beoordeeld of het spelen op de banen tot gevaar leidt voor de tennissers. Wanneer buitenbanen onbespeelbaar blijken te zijn volgens de parkbeheerder zal dat kenbaar worden gemaakt op het afhangbord en/of via de website.
Kale of droge vorst
Kale of droge vorst is voor de banen geen enkel probleem en het bespelen onder die omstandigheden dus ook niet. Een bevroren tennisbaan kan iets harder aanvoelen, maar bij voldoende vlakheid is bespeling geen probleem.
Rijp
Rijp is witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van waterdamp in de lucht. Voor de banen is rijp technisch gezien geen probleem. De vezel zal niet afbreken door de aanwezigheid van een dun ijslaagje. Er zal heel goed beoordeeld moeten worden in hoeverre de aanwezige rijp (zeker bij hardnekkige of ruwe rijp) gladheid van het speeloppervlak veroorzaakt. Bij gladheid is er gevaar voor de spelers, dus zal de parkbeheerder beslissen de baan (tijdelijk) te sluiten.
IJzel
IJzel is eigenlijk niets anders dan regen die bevriest, zodra het in aanraking komt met een bevroren oppervlak. Er vormt zich dan een ijslaag waardoor het oppervlak glad wordt. Bespeling van een beijzelde tennisbaan is niet toegestaan, omdat dit schadelijk is voor de baan en het te gevaarlijk is om te spelen.
Sneeuw
Op een volledig besneeuwde smashcourt tennisbaan is het niet toegestaan om te spelen. Het heeft namelijk tot gevolg dat de sneeuw in de mat wordt getrapt. De temperatuur hoeft maar licht te stijgen en vervolgens weer te dalen en er vormt zich een ijslaagje. Indien er zich een ijslaag heeft gevormd, mag er zeker niet worden gespeeld.
Opdooi
Opdooi is het verschijnsel wanneer na het intreden van de dooi het dooiwater niet weg kan door een bevroren en water-ondoorlatende ondergrond. Indien bij het dooiproces water op de baan blijft staan, dan duidt dat op een afgesloten ijslaag constructie. Er mag dan niet gespeeld worden. Blijft er geen water op de baan staan en is het speeloppervlak verder droog en schoon van sneeuw, dan kan er in beginsel weer worden gespeeld.
Attentie
We gaan ervan uit dat iedereen lid van TV Eijsden de kwaliteit van onze banen zo optimaal mogelijk wil houden. Lees daarom het bovenstaande goed door.
Verantwoordelijkheid
Als bovenstaande weersomstandigheden of een plotselinge weersomslag spelen niet toe staat, dan is toch spelen op eigen verantwoording en is de club niet verantwoordelijk en aansprakelijk!
Parkbeheer TV Eijsden

19-12-2022 Wij vinden het vanaf vandaag weer verantwoord om te gaan spelen.

 

Nieuwscategorieën

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 43 409 2883

Tennispark TV Eijsden

Moutheuvelweg 7
6245 SL Eijsden

KVK-nummer

40203319