Kantine/Bar/Clubavond

 Kantine/Bar/Clubavond

Kantine en openingstijden: De kantine is geopend op basis van beschikbaarheid en het aantal clubleden dat zich als vrijwilliger voor de bar inzet. De volgende dagen en tijden gelden als regulier, al kan het voorkomen dat door weersomstandigheden, zeer lage baanbezetting of ontbreken van beschikbare vrijwilligers de kantine incidenteel gesloten is.

MAANDAG          gesloten

DINSDAG            20.00-23.30 uur

WOENSDAG       20.00-23.30 uur

DONDERDAG     20.00-23.30 uur

VRIJDAG             gesloten (tijdens competitie dagen of toernooien geopend)

ZATERDAG         gesloten  (tijdens competitie dagen of toernooien geopend)

ZONDAG            gesloten  (tijdens competitie dagen of toernooien geopend)

Barvrijwilligers: T.V. Eijsden heeft er voor gekozen geen verplichting te laten gelden voor leden om bij te dragen aan commissies of kantine. Derhalve wordt het openen van de bar, regulier en tijdens competies, mogelijk gemaakt door een pool clubleden die zich als vrijwilliger beschikbaar hebben gesteld. Of door teams zelf – in overleg. Het principe “voor en door leden” houdt prijzen vriendelijk - waarbij vele handen licht werk maken. Bij interesse om ook een deel uit te maken van deze vaste pool, graag aanmelden bij Marc Nelissen via een mailtje ([email protected]) of Whatsapp (06-22036276). Spreek gerust ook de andere leden van de Barcomissie aan.    

Gezonde kantine @TVE

Beleid Gezonde Kantine

TVE Tennisvereniging Eijsden wil heel graag een steentje bijdragen aan de gezondheid van haar leden.

Hiervoor hebben wij als bestuur een gezondere sportkantine beleid opgesteld.  Laten we met z'n allen proberen hier een postieve bijdrage aan te leveren.

Gezondere Sportkantine-beleid 2018 Tennisvereniging Eijsden i.s.m. TeamFit

Het Tennisvereniging Eijsden (TVE) gezondere kantinebeleid

Tennisvereniging Eijsden heeft een omgeving waar gezonder eten gemakkelijk is. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in het clubhuis gezonder is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leden en bezoekers.

Daarom werken we daar waar mogelijk volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezondere keuze de makkelijke keuze.

Ons clubhuis heeft de volgende basis:

- Het clubhuis biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, snacks etc.) biedt het clubhuis minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

- Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes Het clubhuis hanteert deze drie uitstralingspunten:

1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes;

2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes;

3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes. 

- Het clubhuis stimuleert water drinken In ons clubhuis is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden een watertappunt, kannen met water of flesjes water.

Onze ambitie

Wij hebben de ambitie om de sportieve omgeving waar onze leden en bezoekers zich in bevinden, een omgeving te laten zijn met een gezonde uitstraling die gezonder gedrag stimuleert.

TVE heeft de ambitie om structureel een Gouden Sportkantine” te zijn:

- Het uitgestalde aanbod bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes;

- We bieden minstens groente of fruit aan – specifiek tijdens activiteiten op ons tennispark;

- De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze.

TVE werkt structureel aan een Gezondere Sportkantine Het beleid laat duidelijk zien hoe de organisatie er ook op de lange termijn voor zorgt dat de kantine gezond blijft.

Tevens is het één van de speerpunten in het afstemming met de voorzitter van de barcommissie, dat deze actief hierop let en de overige vrijwilligers hierop aanstuurt.

Met onze vrijwilligers binnen het horeca gebeuren hebben wij afgesproken dat we ieder jaar in januari het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan het bestuur.  

Clubavond

Om zowel nieuwe als bestaande leden laagdrempelig de mogelijkheid te bieden om regelmatig in wisselende samenstelling te spelen, maar ook mede-leden te leren kennen, wordt elke donderdag de clubavond georganiseerd. Deze avond is open voor alle leden op basis van aanmelding. In principe worden dubbels gespeeld en op verzoek is ruimte voor enkelspel.

Aanmelden hiervoor kan via Raymond Heusschen door een berichtje te sturen via mail ([email protected]) of Whatsapp (06-22592873). Via een vaste Whatsapp groep wordt wekelijks beschikbaarheid geinventariseerd en een speelschema opgesteld.

In principe zijn 3 speelronden mogelijk:

19:00 – 20:00

20:15 – 21:15

21:15 – 22:15

Tijdens deze avond is de kantine geopend en mogelijkheid om met een drankje nog even met andere leden gezellig bij te praten. 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 43 409 2883

Tennispark TV Eijsden

Moutheuvelweg 7
6245 SL Eijsden

KVK-nummer

40203319